Ứng dụng di động | Website| Gia công phần mềm

Chúng tôi tạo ra thiết kế đồ họa trực quan đến các chức năng mạnh mẽ và giải pháp định hướng kết quả đến từ sự hiểu biết thực sự doanh nghiệp của bạn, hồ sơ và các khách hàng tiềm năng của bạn... chi tiết

Chúng tôi thiết kế từ các hệ thống nhỏ đến các trang web thương mại điện tử với nhu cầu kinh doanh đặc thù của bạn với nền tảng và công nghệ tốt nhất. Chiến lược của chúng tôi là giản hóa quy trình kinh doanh của bạn và cho phép thu hút khách của bạn một cách có mục tiêu và tương tác hơn … chi tiết

Chúng tôi xây dựng các ứng dụng cho iPhone, Android, iPad phục vụ cho các doanh nghiệp và khách hàng khởi nghiệp - tập trung vào việc thiết kế các ứng dụng đơn giản để sử dụng. Đội ngũ chuyên nghiệp của chúng tôi sẽ hỗ trợ toàn bộ quá trình cho bạn và đưa ra ý tưởng ứng dụng giúp bạn đạt được thành công … chi tiết

Kỹ năng và năng lực phát triển phần mềm theo yêu cầu của TheAppNow cho phép bạn để bắt đầu thuê gia công phần mềm cho dự án một cách dễ dàng, nhanh chóng và an toàn, dù bạn cần một đội ngũ cho hai nhóm phát triển riêng biệt hay theo một mức giá cố định. Chúng tôi có các mô hình tham gia linh hoạt mà sẽ phù hợp với nhu cầu kinh doanh và công việc của bạn ... chi tiết

Mệt mỏi vì cố gắng để tìm một người nào đó đáng tin cậy để cập nhật trang web của bạn? Chúng tôi có thể giúp cập nhật và duy trì trang web kinh doanh hoặc phương tiện truyền thông xã hội của bạn. Dịch vụ của chúng tôi bao gồm: Thêm và chỉnh sửa nội dung, Tạo & cập nhật các banner, thiết kế và bố trí thay đổi, quản lý sản phẩm, nâng cấp phần mềm và các kịch bản … chi tiết

Chúng tôi cung cấp giải pháp phần mềm vượt trội trong môi trường có độ phức tạp cao để đạt được mục tiêu kinh doanh đầy thách thức

PHP

Java

Ruby on Ratls

.net

OpenCart

Magento

Wordpress

Drupal

Joomla

Kentico

IOS

Android

Page: